Převod úhlů grády - stupně    Odchylky výměr     Rozměry výkresu   |   www.geosw.sweb.cz    

Odchylky výměr

Popis

Malá aplikace pro výpočet povolené mezní odchylky výměry parcely v katastru nemovitostí.

Prográmek k výpočtu povolené mezní odchylky výměry parcely dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. příloha č. 14.9. Od starší vyhlášky 26/2007 Sb. nedošlo ke změně.

Funkce

Do pole Výměra se zadá větší hodnota porovnávaných výměr (vypočtená z měření nebo výměra vedená v katastru nemovitostí). Prográmek pak spočítá mezní povolený rozdíl dvou výměr parcely. Odchylka výměry je spočítána pro různé případy přesnosti určení lomového bodu hranice parcely.

vzhled ve Windows XP

Poznámka k výpočtu

Vzorce pro výpočet:
Kód kvality u nejméně přesně
určeného lomového bodu na
hranici parcely (dílu parcely)
Mezní odchylka v m2
3 2
4 0,4 × √P + 4
5 1,2 × √P + 12
6 0,3 × √P + 3
7 0,8 × √P + 8
8 2,0 × √P + 20
P .. výměra

Informace o programu

- freeware
- nemusí se instalovat, portable
- verze 3.0.0 (červenec 2009), aktuální i pro novou vyhlášku 357/2013 Sb. od 1.1.2014
- zkompilováno pro .NET Framework v.2.0
- pro všechny verze Windows
- počet stažení: 613

Stažení

Download - Odchylky výměr