Převod úhlů grády - stupně    Odchylky výměr     Rozměry výkresu   |   www.geosw.sweb.cz    

Převod úhlů - grády, stupně

Popis

Malá aplikace pro přepočet úhlů mezi desetinným - šedesátinným tvarem stupňů - grády.

Prográmek vznikl jako pomůcka při ručních kresbách ve starších verzích SW Microstation, když výkres *.dgn V7 nepodporoval úhlové jednotky grádů (gonů).

Vzhled aplikace ve Windows 7 a Windows XP

vzhled ve Windows 7 vzhled ve Windows XP

Manuál

Každý řádek obsahuje nezávislý výpočet. Doplňte úhel do kolonky, a stisktněte tlačítko Přepočítej úhly. Pokud by se Vám přesto stalo, že by jste nevěděli co vyplnit, můžete se kliknutím na tlačítko Vymaž hodnoty, vrátit na implicitní nastavení. Jako desetinnou čárku nepoužívejte tečku, ale čárku.

Poznámky pro neznalé

Poznámka k výpočtu

360° (plný kruh) odpovídá 400 grádům (gonům), nebo také 90° (pravý úhel) odpovídá 100 grádům (gonům). Přepočet je pak násobek 0,9 z grádů na stupně, nebo 1,1111 perioda ze stupňů na grády v desetinném zápisu.

Dělení

Stupně mají zápis šedesátinný (např. 358° 49′ 58″) i desetinnný (358,8328°). Grády nebo-li i gony mají většinou zápis desetinný (398,7031gon), lze použít i méně častý zápis úhlu v grádech 398g 70c 31cc.

Grády

Grády/gony se používají v geodézii kvůli desetinnému dělení úhlu a tím pádem snažšímu počítání v terénu v dobách, kdy nebyly kalkulačky. Grády se používají dodnes, a geodetické programy umí počítat s oběmi uhlovými jednotkami.

Informace o programu

- freeware
- nemusí se instalovat, portable
- verze 1.0
- zkompilováno pro .NET Framework v.2.0
- pro všechny verze Windows
- počet stažení: 3935

Stažení

Download - Převod úhlů - grády, stupně